Menu

Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSWOORWAARDEN VAN DE FOTODATABANK VAN l’ARDENNE

De toegang tot de fotodatabank is uitsluitend voor personen die de Belgische, Franse en Luxemburgse Ardennen willen promoten, d.w.z. le département des Ardennes Française, la province de Namur, la province de Liège, la province de Luxembourg Belge en la région Eislek du Luxembourg. Al deze gebieden vertegenwoordigen “Bestemming Ardennen”

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen nadrukkelijk onder het intellectuele eigendomsrecht.

De algemene voorwaarden hieronder hebben als doel het gebruik van visuele afbeeldingen, die door alle partners (zie hieronder) van het project Ardenne Attractivity en AGRETA zijn verworven, te reglementeren:

Le Groupement Européen d’intérêt Economique « Destination Ardenne »

La Fédération touristique du Luxembourg belge (FTLB)

L'Agence de Développement Touristique des Ardennes (ADT08)

La Fédération du Tourisme de la province de Namur (FTPN)

La Fédération touristique de la Province de Liège

L'Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises

ARTIKEL 1: GEBRUIKSRECHTEN

Deze gebruiksrechten gelden voor:

Het uitlenen van gratis documenten, niet bestemd voor doorverkoop, aan partners die lid zijn van het merk Ardenne voor de promotie van de bestemming (A4-formaat maximum, met uitzondering van een publicatie op de voor- en achterpagina en/of op hun website in 72 DPI).

Het uitlenen van persartikelen die uitsluitend over de toeristische promotie van de bestemming Ardennen gaan (A4-formaat maximum, met uitzondering van een publicatie op de voor- en achterpagina en/of op hun website in 72 DPI), en zijn gerealiseerd door journalisten.

Het uitlenen van gratis documenten, niet bestemd voor doorverkoop, aan toeristische partners, reisbureaus, verenigingen, touringcars, scholen, overheid, toeristische federaties, toeristische ontwikkelingsbureaus en VVV’s van de bestemming Ardennen, organisaties, bedrijven, touroperators, ... voor de promotie van de bestemming.

De uitleen aan communicatiebureaus die een nauwe samenwerking met de partners van "Destination Ardenne" hebben in het kader van communicatie-, promotie- en editieprestaties.

Alle gebruik voor puur commerciële doeleinden is uitgesloten.

ARTIKEL 2: TER BESCHIKKING STELLEN

Het gebruik van een geleende afbeelding moet vanaf het moment van publicatie dienen er minimaal twee maanden worden verantwoord:

Voor een publicatie: er dienen minimum twee gratis exemplaren te worden opgestuurd naar GEIE Destination Ardenne 24, Place Ducale B.P. 419 / 08107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES / France

Voor een webpagina: het doorgeven van de link http://

ARTIKEL 3: WIJZIGING

Iedere wijziging, van welke natuur en van welke vorm of via welk technisch proces dan ook, is verboden zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord van één van de partners die hiervoor zijn genoemd.

ARTIKEL 4: VERPLICHT FOTOKREDIET & UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Het morele recht van de auteurs is onvervreemdbaar en bij iedere gepubliceerde afbeelding moet het volgende worden vermeld: Destination Ardenne / Naam van de fotograaf.
Iedere afbeelding heeft een uiterste gebruiksdatum die in het bijschrift staat vermeld. Ieder gebruik na deze datum is strikt verboden.

ARTIKEL 5: EIGENDOM

De visuele afbeeldingen die door Bestemming Ardennen ter beschikking worden gesteld zijn het eigendom van de auteur of de rechthebbende, de lener heeft alleen maar een reproductie- en/of vertegenwoordigingsrecht.

Deze visuele afbeeldingen mogen niet voor verkoop worden aangeboden, het gaat uitsluitend en alleen maar om een lening.

ARTIKEL 6: TOEPASBARE WETTEN, BEVOEGDE RECHTBANKEN EN CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. Ieder gebruik dat de algemene gebruiksvoorwaarden van de fotodatabank van "Destination Ardenne" niet respecteert kan een rechtsvervolging tot gevolg hebben bij een bevoegde rechtbank.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en beperkingen zijn aan verandering onderhevig. De gebruiker moet ze dan ook bij ieder gebruik lezen en er opnieuw kennis van nemen.

ARTIKEL 7: GARANTIES

De gebruiker krijgt toegang tot de fotodatabank, beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruiker is verplicht zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en het is verboden deze aan derden door te geven.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en voor ieder gebruik/misbruik van de afbeeldingen die hieruit voortvloeien. Als de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord niet meer kan worden gegarandeerd, is de gebruiker verplicht GEIE Destination Ardenne hier direct van op de hoogte te stellen.

De gebruiker garandeert dat hij de fotodatabank alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en in het geval van een verboden of niet conform gebruik kan

Destination Ardenne onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld. Voor iedere vorm van schadeclaim, rechtsvervolging, aanklacht of ieder ander verzoek van personen relatief aan zo’n gebruik van de visuele afbeeldingen is Destination Ardenne dan ook niet aansprakelijk.

Als de gebruiker een visuele afbeelding leent zal hij zich krachtens dit contract volledig inzetten om GEIE Destination Ardenne te verdedigen en te vergoeden mocht er een vorm van schadeclaim, rechtsvervolging, aanklacht of ieder ander verzoek relatief aan een verboden of niet conform gebruik van de visuele afbeeldingen binnenkomen.

ARTIKEL 8: BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als de gebruiker een inschrijfformulier invult om toegang te krijgen tot de fotodatabank worden zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van de administrator bewaard. De gebruiker kan op ieder moment toegang tot zijn/haar profiel krijgen en kan altijd zijn/haar persoonsgegevens inzien en/of wijzigen in de rubriek “Mijn account”.